Menu
Twój koszyk

Ochrona danych

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych?

      - Administratorem Twoich danych jest Firma ELMAT A. Seweryn, A. Wójtowicz sp.j. ul. Kwiatkowskiego 2, 37-450 Stalowa Wola.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

      - Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu: realizacji umów, świadczenia usług oraz w celach marketingowych. Nie podejmujemy automatycznych decyzji na podstawie zgromadzonych danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

      - Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO: - na podstawie wyrażonej zgody, - w celu zawarcia oraz realizacji umowy, - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, - w przypadku prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

      - Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Komu przekazujemy Twoje dane?

      - Twoje dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom, podmiotom: zapewniającym wsparcie narzędzi oraz systemów informatycznych, realizującym przesyłki, zapewniającym nam obsługę prawną, zajmującym się naszymi finansami, odpowiedzialnym za profesjonalne niszczenie dokumentacji. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

      - Masz prawo do: - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

      - Szczegółowe informacje uzyskasz pod adresem mailowym: elzakup@elzakup.pl

Używamy plików cookie's zapisywanych w pamięci przeglądarki. Informacje na TEJ STRONIE